1250 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت تک برگ
قیمت: 350,000,000 تومان

  • ملارد ، کوشک
  • کد: 2667 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1