زمین 1500 متری دو بر ، بر اتوبان تهران قم ، 5 کیلومتری عوارضی تهران ، در منطقه صنعتی ، سند تک برگ ، جاده آسفالت تا سر ملک
قیمت: 1,500,000,000 تومان

  • کهریزک ، کهریزک
  • کد: 4555 زمین زراعی
صفحه 1 از 1