فروخته شد

50 هکتار زمین قواره ملک دو بر 570 متر بر اصلی انشعابات آب و برق سه فاز 250 آمپر یک حلقه چاه عمیق کاربری مسکونی تجاری دارای دو جلد سند شش دانگ
تماس قیمت: 325,000,000,000 تومان

  • ملارد ، چهار راه ملارد
  • کد: 3615 208
صفحه 1 از 1