کد: 5273

فروش فوری دارای سند تک برگ ده قدم فاصله با جاده اصلی رباط کریم و شهریار آب برق تلفن گاز مناسب برای ساخت با 15 متر بر
قیمت: 700,000,000 تومان

صفحه 1 از 1