420 متر زمین چهاردیواری قطعه 354 امکانات آب ، برق وگاز در موقعیت ملک سند تک برگ
تماس قیمت: 1,900,000,000 تومان

  • ملارد ، ملارد ویلا شمالی
  • کد: 989 زمین زراعی

1500 متر زمین دارای سند مالکیت شش دانگ ضمنا به خریدار واقعی تخفیف داده می شود
تماس قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • ملارد ، ملارد ویلا شمالی
  • کد: 3117 باغ و باغچه
فروخته شد

840 متر زمین با کاربری مسکونی دو قطعه 420 متری با 24 متر بر سند مالکیت تک برگ
تماس

  • ملارد ، ملارد ویلا شمالی
  • کد: 2137 مسکونی
فروخته شد

1500متر زمین با 40متر کارگری سه طرف ملک با آجر 30 سانتی دیوار کشی شده ضمنا دارای سند شش دانگ شاهنشاهی می باشد
تماس

  • ملارد ، ملارد ویلا شمالی
  • کد: 1296 مسکونی تجاری
صفحه 1 از 1