10000 متر زمین 50 متر بر خیابان اصلی کاربری زمین زراعی مناسب برای سرمایه گذاری سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • ملارد ، محمودآباد
  • کد: 4256 354
صفحه 1 از 1