کد: 794

5 هکتار زمین با سند اوقافی
قیمت: 1,250,000,000 تومان

کد: 1476

52000 متر زمین تقکیک شده به 22 قطعه کاملا محصور ، امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک مناسب جهت صنعتی و باغ ویلا
قیمت: 40,000,000,000 تومان

کد: 1501

340 متر زمین انشعابات در موقعیت ملک چاه آب دارای قولنامه از سند مادر

کد: 1143

5000 متر زمین با کاربری صنعتی سند شش دانگ منگوله دار

کد: 3100

10 هزارمتر زمین با کاربری صنعتی دارای دو جلد سند شش دانگ
قیمت: 11,000,000,000 تومان

کد: 1754

4600 متر زمین با 50 متر بر موقعیت تجاری با کاربری تجاری و صنعتی سند شش دانگ تک برگ قابلیت معاوضه با آپارتمان یا ویلا در کیش و یا باغ ویلا در منطقه شهرکی را دارد قیمت : متری 5 میلیون

کد: 1070 فروخته شد

7500 متر زمین چهاردیواری سند مالکیت شش دانگ

کد: 2112

690 متر زمین دیوارکشی شده ، 42 متر بر امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک کاربری زمین صنعتی
قیمت: 379,500,000 تومان

کد: 473 فروخته شد

4750 متر زمین دو نبش دارای امکانات : آب ، برق ، گاز درموقعیت نصب سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 1,425,000,000 تومان

صفحه 1 از 1