3000 متر زمین با کاربری صنعتی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 1,200,000,000 تومان

  • اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد
  • کد: 2099 426
صفحه 1 از 1