کد: 3152

5 هکتار زمین در جاجرود دوقطعه روبروی هم با کاربری زراعی درختان میوه مثمر ، قنات و چشمه دارای گاوداری قدیمی امکانات : برق سه فاز سنداوقافی
قیمت: 500,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1