فروخته شد

488 متر زمین با کاربری تجاری و مسکونی 10 متر بر ، امکانات : آب ، برق و کاز قانونی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 3,416,000,000 تومان

  • شهریار ، رضی آباد
  • کد: 2207 454
صفحه 1 از 1