300 متر زمین زراعی دونبش بحر خیابان 20 متری سند دفترچه مشاع انشعابات سر ملک نزدیک بافت
قیمت: 1,250,000,000 تومان

  • شهریار ، رضی آباد
  • کد: 4484 زمین زراعی

2170 متر زمین چهاردیواری امکانات آب ، برق و گاز در موقیعیت ملک سند تک برگ
تماس قیمت: 4,340,000,000 تومان

  • شهریار ، رضی آباد
  • کد: 2131 زمین زراعی
صفحه 1 از 1