کد: 5955 فروخته شد

۱۶۰متر زمین با بر 10 متر سند شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 980,000,000 تومان

کد: 4299 فروخته شد

8000 متر زمین چهاردیواری 100 متر دفتری 300 متر فضای سرپوشیده انشعابات برق سه فاز 30 آمپر، آب ، گاز و تلفن
قیمت: 80,000,000,000 تومان

کد: 4484 فروخته شد

300 متر زمین زراعی دونبش بحر خیابان 20 متری سند دفترچه مشاع انشعابات سر ملک نزدیک بافت
قیمت: 1,250,000,000 تومان

کد: 2131 فروخته شد

2170 متر زمین چهاردیواری امکانات آب ، برق و گاز در موقیعیت ملک سند تک برگ
قیمت: 4,340,000,000 تومان

صفحه 1 از 1