1000 متر زمین با کاربری صنعتی سند مالکیت تک برگ
تماس

  • ملارد ، رباط کریم
  • کد: 2135 478
فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری صنعتی سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 400,000,000 تومان

  • ملارد ، رباط کریم
  • کد: 2100 438
صفحه 1 از 1