2400 متر زمین چهاردیواری شده سهمیه آب کشاورزی هر 8 روز 15 دقیقه انشعابات در موقعیت ملک
تماس قیمت: 7,200,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 4520 105

1250 متر زمین چهاردیواری مجوز و پایان کار از شهرداری انشعابات آب شهری و برق سه فاز سهمیه آب کشاورزی چاه آب اختصاصی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 5,880,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 4291 139

1700 متر زمین چهاردیواری 60 متر بر واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 2,820,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 4290 135
فروخته شد

فروش سه قطعه زمین ۷۱۴ متری در ابعاد عالی واقع در مجموعه ویلایی مجموعا ۷ قطعه کوچه اختصاصی و درب ورودی بر بلوار اصلی خوشنام منطقه ای سرسبز با قابلیت ساخت ویلا در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز دارای سند تک برگ با انتقال قطعی ضمنا تصاویر ویلاها به صورت 3D و قابل اجرا می باشند یک قطعه به متراژ ۱۴۲۸ متر بر بلوار میاشد که قابلیت احداث باغ رستوران را دارد.
تماس قیمت: 4,000,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 3853 212

5000 متر زمین خالی با کاربری باغ سند شش دانگ
تماس قیمت: 5,500,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1520 717

1200 متر زمین چهاردیواری 200 متر بنای کارگری انشعابات آب ، برق و گاز قانونی سند شش دانگ شاهنشاهی قابلیت معاوضه با ملک و ماشین را هم دارد
تماس قیمت: 5,000,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1827 720

1200 متر زمین در ابعاد 20 ^ 60 دارای 20 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول 14 روز دارای سند شش دانگ شاهنشاهی
تماس

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1497 940
فروخته شد

15000 متر زمین به قطعات 500 متری بفروش می رسد دارای قولنامه از سند مادر هر قطعه 500 متری به قیمت : 270 میلیون
تماس

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 2178 548
فروخته شد

2 هکتار زمین بصورت دو بر دارای سند شش دانگ (عرصه و اعیان)
تماس

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1659 691
فروخته شد

1492 متر زمین ، سند تک برگی ، قواره ملک به صورت سه بر و دارای انشعاب آب
تماس

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1172 761
فروخته شد

7500 متر زمین در ابعاد 50 ^ 150 با کاربری باغ دارای سند شش دانگ شاهنشاهی
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1490 597

920 متر زمین یک طرف دیوار گلی 20 متر بر ، دارای سند شش دانگ تک برگ
تماس قیمت: 598,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1495 804
فروخته شد

1000 متر زمین خالی با کاربری باغ سند شش دانگ
تماس قیمت: 300,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1521 833

2100 متر زمین انشعابات در موقعیت ملک سند شش دانگ
تماس قیمت: 1,200,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1508 663
فروخته شد

2000 متر زمین ، دارای سند شش دانگ شاهنشاهی
تماس قیمت: 1,100,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1493 681
فروخته شد

4000 متر زمین با قابلیت تفکیک سند شش دانگ شاهنشاهی
تماس قیمت: 2,800,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1492 576
فروخته شد

750 متر زمین ، دارای قولنامه و وکالت از سند مادر
تماس قیمت: 700,000,000 تومان

 • ملارد ، خوشنام
 • کد: 1491 696
صفحه 1 از 1