دو قطعه زمین 200 متر چهاردیواری کاربری صنعتی امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت تک برگ
قیمت: 400,000,000 تومان

  • جاده ساوه ، جاده ساوه
  • کد: 2796 صنعتی

13300 متر زمین با کاربری زراعی قواره زمین دوکله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 2,000,000,000 تومان

  • جاده ساوه ، زاویه
  • کد: 2705 زمین زراعی
صفحه 1 از 1