فروخته شد

48 هکتار زمین با کاربری زراعی دارای سند متری 650 هزار تومان
تماس قیمت: 312,000,000,000 تومان

  • شهریار ، پل بادامک
  • کد: 3620 250
صفحه 1 از 1