کد: 3620 فروخته شد

48 هکتار زمین با کاربری زراعی دارای سند متری 650 هزار تومان
قیمت: 312,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1