1250متر زمین بر خیابان چیتگر معاوضه با آپارتمان در تهران این زمین واقع در گمرک شهریار می باشد
قیمت: 700,000,000 تومان

  • شهریار ، اراضی گمرک
  • کد: 360 مسکونی تجاری

250 متر زمین با کاربری تجاری سند مالکیت شش دانگ

  • شهریار ، اراضی گمرک
  • کد: 1409 تجاری

1250 متر زمین با سند شش دانگی ، قطعه تفکیکی 591
قیمت: 220,000,000 تومان

  • شهریار ، اراضی گمرک
  • کد: 1100 سایرموارد
صفحه 1 از 1