201 متر زمین کاربری تجاری و مسکونی انشعابات در موقعیت ملک دارای سند مالکیت تک برگ
تماس

  • شهریار ، گمرک
  • کد: 3753 تجاری مسکونی
صفحه 1 از 1