کد: 5249

300 متر باغچه داخل مجموعه 50 متر بنا نقلی محوطه سازی شده استخر آتشکده وکالت از سند مادر
قیمت: 1,650,000,000 تومان

صفحه 1 از 1