کد: 3334 فروخته شد

فروش دو قطعه باغ 650 و 750 متر با انواع درختان میوه مثمر فنس کشی شده در ابعاد :25/56 امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 25 دقیقه سهمیه آب کشاورزی سند اوقافی

صفحه 1 از 1