کد: 5098

۱۰۹۰ متر باغ با ۴۰ متر بر در میدان نماز شهریار ۴۰ متر بنا ۶ سال ساخت ۴ دیواری قدیمی مدارک قولنامه وکالت از سند مادر قابلیت تفکیک به دو قطعه
قیمت: 4,500,000,000 تومان

کد: 5066

۶۰۰ متر باغ با درختان مثمر قدیمی ۴ دیواری با درب ماشین رو سند تک برگ عرصه و‌اعیان
قیمت: 3,600,000,000 تومان

کد: 5096

۲۱۰۰متر باغ با ابعاد عالی دو نبش قابلیت تفکیک به دو قطعه هر قطعه دارای ۵۰ متر بنای قدیمی با پایان کار شهرداری هر قطعه دارای آب برق گاز مجزا به صورت قانونی و کنتور باغ مذکور واقع در بافت میباشد و فاقد مشکل جهادی است دسترسی عالی نزدیک ترین فاصله تا تهران با قیمت استثنایی متری ۵ و ۵ونیم میلیون تومان هر قطعه نیز دارای سند شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار میباشد
قیمت: 10,000,000,000 تومان

کد: 5104

۱ هکتار باغ چهار دیواری با درختان مثمر در میدان نماز شهریار سند ۶ دانگ عرصه و‌اعیان انشعابات اب و برق و گاز قانونی ملک فوق دو کله می باشد ۶۰۰ متر فنداسیون

کد: 4414

2000 متر باغ به ابعاد 37 متر در 55 متر با انواع درختان میوه مثمر 5 ساله در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سهمیه آب کشاورزی در طول هر 10 روز سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان ملک قابلیت معاوضه با ماشین را هم دارد
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 4355

1120 متر باغ با انواع درختان مثمر داخل مجموعه 2 هکتاری کل مجموعه بصورت چهاردیواری انشعابات آب مصرفی واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر
قیمت: 3,370,000,000 تومان

کد: 4207

5000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر قواره ملک دو بر مجوز 400 متر بنا از شهرداری سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 29,000,000,000 تومان

کد: 3868

1000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر واقع در یک مجموعه 21000 متری انشعابات آب ، برق و گاز سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی با امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 2139

6600 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک استخرشنا دارای 3 عدد سند شش دانگ
قیمت: 13,200,000,000 تومان

کد: 3575

2000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر قواره ملک بصورت دو کله دیوار دارای مجوز از جهاد کشاورزی انشعابات در موقعیت ملک سند تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 2925

2600 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 30 : 2 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول گردش هر 10 روز دارای سند شش دانگ
قیمت: 9,100,000,000 تومان

کد: 2216

1000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق قانونی و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ
قیمت: 2,200,000,000 تومان

کد: 2718

1000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 30 ساله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه با آپارتمان و ماشین را هم دارد
قیمت: 1,000,000,000 تومان

کد: 208 فروخته شد

1250 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر 50 عدد درخت گردو 20 ساله ، 80 درخت هلو و زردآلو نما و کف سنگ محوطه سازی و گل کاری شده در موقعیت نصب آب ، گاز و برق دارای وکالت از سند مادر

کد: 1772 فروخته شد

1000 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک کوچه 12 متری سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند تک برگ ( عرصه و اعیان )

کد: 952 فروخته شد

1100 متر باغ چهاردیواری با درختان 25 ساله و مثمر ( مرغوب ) و درب ماشین رو سه ساعت آب سهمیه کشاورزی سند تک برگی عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار در موقعیت نصب آب برق و گاز شهری با کنتور قانونی

کد: 947 فروخته شد

1000 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه نامه جهاد با مجوز خیابان اختصاصی کلیه امکانات

کد: 2009

1000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 900,000,000 تومان

کد: 1185 فروخته شد

هزار متر باغ واقع در نزدیکی میدان نماز ، شهریار ، بحر خیابان دارای مجوز چهاردیواری برق با کنتور قانونی ، در موقعیت نصب آب و گاز
قیمت: 350,000,000 تومان

کد: 659 فروخته شد

2720 متر باغ با 27 متر بر و سند شش دانگ با 1000 متر نهال کاری شده با درختان دو ساله 100 متر سرایداری و دو دهنه مغازه 50 متری
قیمت: 3,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1