1000 متر باغچه نهال کاری شده یک ساعت سهمیه آب کشاورزی در طول هفته دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 300,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 2444 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1