کد: 6510

1200 متر باغ در صباشهر شهریار یک طرف دیوار کشی شده قابل تفکیک دارای بنای قدیمی انشعابات آب ، برق در موقعیت نصب انشعاب گاز سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان

کد: 4797

باغ ۱۰۰۰متری موجود در صباشهر شهریار فاصله با شهرکمتر300 متر انشعابات آب ، برق انواع درختان ۵ ساله سرایداری مجزا سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان نامه جهاد و فیش واریزی برای چهار دیواری ، نامه از شهرداری همراه با فیش واریزی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان

کد: 2565 فروخته شد

1050 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر دو عدد اتاق سرایداری جمعا 50 متر انشعابات آب ، برق و گاز قانونی چاه آب اختصاصی سند مالکیت شش دانگ منگوله دار

کد: 2697 فروخته شد

1000 متر باغ با درختان میوه مثمر 60 متر ویلا انشعابات آب مصرفی ، برق قانونی و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه با ماشین را هم دارد

کد: 2444 فروخته شد

1000 متر باغچه نهال کاری شده یک ساعت سهمیه آب کشاورزی در طول هفته دارای قولنامه از سند مادر

کد: 2720 فروخته شد

1000 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر امکانات : آب ، برق مصرفی و گاز در موقعیت ملک یک ساعت سهمیه آب کشاورزی از آب موتورخانه دارای وکالت از سند مادر داخل مجموعه ویلایی قابلیت معاوضه با ماشین را هم دارد
قیمت: 1,700,000,000 تومان

کد: 2726 فروخته شد

4000 متر باغ با درختان میوه مثمر فروش در قطعات 400 ، 500 و 600 متری امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سیستم آبیاری قطره ای جهت آبیاری درختان سهمیه آب کشاورزی سند اوقاف
قیمت: 1,600,000,000 تومان

صفحه 1 از 1