کد: 5340

1200 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر بر خیابان اصلی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند بنیادی
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1