کد: 6341

700 متر باغ در جوقین شهریار چهاردیواری شده درختان میوه مثمر واگذاری ملک به صورت قولنامه و بنچاق از سند مادر
قیمت: 2,300,000,000 تومان

کد: 6375

3100 متر باغ در جوقین شهریار چهاردیواری شده سهمیه آب کشاورزی دارای تقسیم نامه
قیمت: 12,400,000,000 تومان

کد: 3345 فروخته شد

2500 متر باغ چهاردیواری شده با نهال سه ساله 50 متر بنای قدیمی انشعابات قانونی (آب ، برق ، گاز )دو خط تلفن داخل بافت مسکونی دارای سند تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 410 فروخته شد

4000 متر باغ مشجر سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ و برق شهری در یک مجموعه 10000 متری با جواز واقع شده است .

کد: 2867 فروخته شد

1350 متر باغ سه طرف دیوارکشی شده با انواع درختان میوه مثمر 10 ساله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 40 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول گردش هر 14 روز دارای بنچاق
قیمت: 742,500,000 تومان

کد: 2497 فروخته شد

5 قطعه باغ 1450 متر کل مجموعه چهاردیواری انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی 30 دقیقه در طول هر 14 روز قابلیت معاوضه با ماشین را هم دارد قیمت : متری 500 تومان

کد: 1460 فروخته شد

2880 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر محوطه سازی و گل کاری شده انشعابات آب و برق مصرفی استخر شنای کاشی کاری شده دارای 6 ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت شاهنشاهی
قیمت: 1,000,000,000 تومان

کد: 941 فروخته شد

1500 متر باغ سهمیه آب یک ساعت و نیم
قیمت: 375,000,000 تومان

صفحه 1 از 1