کد: 5456

فروش 1500 متر باغ با بنای قدیمی در کردزار شهریار 83 متر بنا قدیمی دیوار کاه گلی انشعابات برق کنتور ، آب سهمیه کشاورزی سند تک برگ عیانی
قیمت: 7,725,000,000 تومان

کد: 3393 فروخته شد

3000 متر باغ با درختان میوه مثمر 25 متر بنای قدیمی همراه مجوز امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند شش دانگ شاهنشاهی
قیمت: 4,400,000,000 تومان

کد: 4339 فروخته شد

فروش 780 متر باغ با بنای قدیمی در کردزار شهریار 50 متر بنا 7 سال ساخت انشعابات آب برق و گاز در منطقه و بافت مسکونی و دسترسی محلی سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 2,400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1