کد: 6395

٣٢۵ متر باغچه در یبارک شهریار چهار دیواری شده ۴٠ متر بنا با آشپزخانه مجهز بنا قدیمی بوده و بازسازی شده انشعابات آب و برق مصرفی داخل مجموعه کوچه ۶ متری درختان میوه سرسبز واگذاری ملک به صورت قولنامه و بنچاق

کد: 3745 فروخته شد

500 متر باغ چهار دیواری با انواع درختان میوه مثمر 15 متر بنای قدیمی انشعابات در موقعیت ملک داخل بافت دارای سند تک برگ
قیمت: 1,450,000,000 تومان

کد: 2864 فروخته شد

900 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر شامل گردو ، انار و ... امکانات : آب ، برق مصرفی و گاز در موقعیت ملک یک ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان از موتور آب دارای قولنامه از سند مادر

کد: 2011 فروخته شد

دو قواره باغ در متراژهای 500 و 830 متری سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان

کد: 4310 فروخته شد

500 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه 4 ساله در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر ملک فوق قابلیت معاوضه با ماشین ، آپارتمان و مغازه را هم دارد
قیمت: 1,100,000,000 تومان

کد: 5089 فروخته شد

500 متر باغ قواره اول انشعابات کامل جلو ملک 6 متر بنا چهاردیواری واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,400,000,000 تومان

کد: 2032 فروخته شد

625 متر باغچه نهال کاری شده 40 متر کلبه چوبی انشعابات آب ، برق قانونی و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با نگهبانی 24 ساعته دارای قولنامه و وکالت از سند مادر

کد: 2834 فروخته شد

350 متر باغچه با درختان میوه مثمر 20 ساله امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 15 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با نگهبانی 24 ساعته دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 1,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1