کد: 3894 فروخته شد

500 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر دو طرف دیوارکشی شده نزدیک به بافت انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک واگذاری ملک بصورت سند تک برگ مناسب برای سرمایه گذاری
قیمت: 1,250,000,000 تومان

صفحه 1 از 1