کد: 5719 فروخته شد

500 متر باغچه چهار دیواری با درختان سه ساله سهمیه اب کشاورزی و اب شرب شهری اوقافی
قیمت: 1,250,000,000 تومان

کد: 2383 فروخته شد

750 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر چاه آب ، انشعابات برق مصرفی و گاز در موقعیت ملک حمام و سرویس بهداشتی 30 متر بنای سرایداری دارای قولنامه از سند مادر (عرصه و اعیان)
قیمت: 375,000,000 تومان

کد: 2212 فروخته شد

755 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول هفته دارای بنچاق و قولنامه از سند مادر

صفحه 1 از 1