450 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
قیمت: 292,500,000 تومان

  • شهریار ، حصار مهتر
  • کد: 3485 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1