کد: 6813

504 متر باغچه در حصارمهتر شهریار 30 متر بنا انواع درختان مثمر سهمیه آب کشاورزی محوطه سازی سند مالکیت تک برگ عرصه اعیان
قیمت: 1,800,000,000,000 تومان

کد: 5421 فروخته شد

400 متر باغچه با درختان میوه مثمر 35 متر بنا انشعابات تانکر آب 6 هزار لیتری ، برق قانونی و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ
قیمت: 1,200,000,000 تومان

کد: 3769 فروخته شد

300 متر باغچه چهاردیواری نهال کاری شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 180,000,000 تومان

کد: 4471 فروخته شد

500 متر باغچه 70 نوع درخت میوه سهمیه آب از کانال محمدیه و لوله کشی و شیر داخل زمین ، گود برداری استخر انجام شده ،فاصله تا آسفالت 100 متر قولنامه ای و وکالت محضری از سند تک برگ
قیمت: 400,000,000 تومان

کد: 3485 فروخته شد

450 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
قیمت: 292,500,000 تومان

صفحه 1 از 1