کد: 3814

دو قطعه زمین 1080 متری بر خیابان اصلی قواره زمین دوبر دارای قولنامه از سند مادر ( اقدام جهت اخذ سند تک برگ داده شده )
قیمت: 2,600,000,000 تومان

کد: 3707

500 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 25 ساله محوطه سازی شده انشعابات آب و برق مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر ( عرصه و اعیان )
قیمت: 850,000,000 تومان

کد: 3180

1000متر باغ با نهال های میوه انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی دارای قولنامه و کد رهگیری
قیمت: 1,100,000,000 تومان

کد: 3528

800 متر مساحت زمین 300 متر سوله به ارتفاع 4/5 کف بتن امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز اتاق دفتری و کارگری
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 567 فروخته شد

1350 متر زمین در سقرچین شهریار بر جاده با سند دار
قیمت: 135,000,000 تومان

صفحه 1 از 1