کد: 1326 اجاره رفت

300متر زیر زمین به ارتفاع 3 متر 300متر مغازه به ارتفاع 5/5 متر دارای آب ، برق سه فاز و 35 متر اداری
ودیعه: 17,000,000 - اجاره: 600,000 تومان

صفحه 1 از 1