کد: 5474

380 متر مساحت کل سوله به ارتفاع 7 متر حدود 80 متر دفتری انشعابات آب ، بر ق سه فاز 25 آمپر و گاز شهری کف سرامیک دیوار سوله بهداشتی

ودیعه: 200,000,000 تومان - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5255

540 متر سوله به ارتفاع 8 متر انشعابات برق 32 آمپر و آب شهری سرویس بهداشتی و دفتری داخل مجموعه با نگهبانی گاز در دست اقدام
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 19,000,000 تومان

کد: 5086

سوله اول : 500 متر سوله به همراه سالن 150 متری به صورت خر پا 350 متر محوطه نشعابات آب و برق و گاز و تلفن مجزا و برق سه فاز 25 آمپر دارای یک باب اتاق کارگری 24 متری سایه بان داربستی 100 متری داخل محوطه جهت نصب دستگاههای سنگین و مرتفع. سوله دوم : مساحت 300 متر دارای سالن 120 متری با ارتفاع 5 متر 70 متر محوطه، دارای سوئیت مسکونی 40 متری و دو اتاق 12 متری و سرویس بهداشتی و انباری انشعابات آب و برق و گاز و تلفن مجزا
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 4740

700 متر زمین 500 متر سوله به ارتفاع 6 متر آب شهری ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز صنعتی دیوار های سوله تا 1 متر سنگ مناسب برای نجاری و انبار
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 4723

300 متر زمین 200 متر یک سالن با ارتفاع استاندارد 8 متر داخله سوله یک نیم طبقه به متراژ 80 متر 60 متر محوطه 40 متر سرایداری برق تک فاز ، آب و گاز شهری کف و دیوار های سوله سرامیک
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 9,000,000 تومان

کد: 4591 اجاره رفت

450 متر زمین چهاردیواری 350 متر سوله به ارتفاع اساندارد 8 متری 60 متر دفتری انشعابات آب تانکر ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز جی 6 دیوار ها آجر نسوز ، کف بتن شده سوله متناسب برای کار های بهداشتی
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4535 اجاره رفت

650 متر زمین به صورت چهاردیواری 60 متر انباری و 20 متر دفتری بر بلوار اصلی کهنز انشعابات : آب شهری ، برق تک فاز و گاز در دست اقدام
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 4384 اجاره رفت

200 مترسوله بهداشتی به ارتفاع 4/5 متر کف و دیوار ها سرامیک شده انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 4295 اجاره رفت

200 متر سوله بهداشتی 100 متر بالکن 100 متر حیاط انشعابات آب ، برق سه فاز 75 آمپر و گاز شهری کف و دیوار ها سرامیک شده
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 4267 اجاره رفت

300 متر سوله 220 متر بنا به ارتفاع 5/5 متر 80 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز شهری و آب کف موزاییک شده و دیوارها سیمان سفید
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 133 اجاره رفت

1100 متر سالن بهداشتی دارای زیرزمین و امکانات کامل برق ، گاز ، آب و تلفن می باشد
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 3438

1800 متر محوطه 1000 متر سوله بهداشتی ارتفاع 7/5 متر وسط 9 متر برق 3 فاز قابلیت حرکت تریلی
ودیعه: 500,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 115 اجاره رفت

2500 متر زمین 600 متر سوله با کلیه امکانات تخلیه فوری ، برق سه فاز 100 آمپر ، گاز ، آب شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 962 اجاره رفت

1100 متر زمین 600 متر سوله 150 متر دفتری و کارگری امکانات : آب ، برق 3 فاز 100 آمپر

کد: 1087 اجاره رفت

1000 متر زمین 600 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد 400 متر محوطه ، 100 متر دفتری امکانات : چاه آب ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز g60

کد: 1536 اجاره رفت

۲۷۰۰ متر زمین ، ۶۰۰ متر سوله در ابعاد ۲۰ ^ ۳۰ به ارتفاع ۹ متر کف سالن موزاییک ۴۰۰ متر خرپا ، ۵۷ متر نگهبانی دو طبقه امکانات : آب ، برق سه فاز ۲۰۰ آمپر و گاز G۴۵ ۴ خط تلفن قابلیت معاوضه با آپارتمان و ماشین را دارد
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 899 اجاره رفت

3000 متر زمین 780 متر سوله گاز 65 و برق 50 آمپر 3 فاز 150 متر سرایداری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 7,500,000 تومان

کد: 138 اجاره رفت

600 متر سوله به ارتفاع 9 متر 120 متر دفتری درب بزرگ با امکانات کامل آب ، برق 100 آمپر، گاز ، تلفن
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 918 اجاره رفت

2200 متر زمین 780 متر سوله به ارتفاع 7/5 متر دارای گاز G65 برق 50 آمپر ، آب چاه و منبع زمینی جمعا 150 متر ساختمان اداری ، نگهبانی ، نهارخوری و کارگری جرثقیل سقفی
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 7,500,000 تومان

کد: 54 اجاره رفت

1200 متر ملک 360 متر سالن استاندارد ، دارای 140 متر دفتر اداری ،دارای 60 متر انباری ،30 متر کارگری ،4 مغازه 120 متری تجاری دارای آب وگاز و برق ،تلفن
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1