کد: 4771 اجاره رفت

240 متر سالن به ارتفاع 3 متر آب شهری ، گاز و برق سه فاز 50 آمپر اداری مجهز به کولر گازی کف سوله سنگ و دیوار ها سرامیک
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

صفحه 1 از 1