کد: 3526 اجاره رفت

200 متر زمین 150 متر سوله به ارتفاع 6 متر امکانات : آب ، برق تک فاز و گاز اتاق دفتری
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

صفحه 1 از 1