کد: 3650

250 متر زمین 200 متر کارگاه امکانات آب ، برق و گاز تولید مواد غذایی دارای مجوز بهداشت مجهز به تمام دستگاه تولید فلافل

ودیعه: 250,000,000 تومان - اجاره: 6,000,000 تومان

صفحه 1 از 1