600 متر سوله دارای برق 3 فاز 25 آمپر لوله کشی

  • شهریار ، بکه
  • کد: 467 صنعتی

1500 متر کارخانه 600 متر سالن ، برق 150 آمپر دارای جواز تولیدی ، آب تانکر 6 تنی
رهن: 15,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 228 صنعتی

300 متر زمین دارای 220 متر سوله به ارتفاع 4/5 متر دارای 12 متر دفتر ، دارای آب شهری و گاز شهری دارای 2 خط تلفن و برق 25 آمپر 3 فاز
رهن: 10,000,000 - اجاره: 2,000,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 82 صنعتی

200 متر سالن ، 500 متر محوطه ، 30 متر کارگری ، دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
رهن: 20,000,000 - اجاره: 1,000,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 315 صنعتی
صفحه 1 از 1