کد: 5327 اجاره رفت

200 متر سالن در بکه شهریار به ارتفاع 6 متر انشعابات آب ، گاز شهری و برق سه فاز و تک فاز دیوار سه متر سرامیک ، زمین موزائیک
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 5628 اجاره رفت

300 متر سالن به ارتفاع 7 متر 150 متر محوطه انشعابات برق تک فاز و گاز کف بتن و دیوار آجر مناسب جهت انبار
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5097 اجاره رفت

360 متر مساحت کل سوله به ارتفاع 7 متر دارای یک اتاق و دفتر سالن انشعابات برق 75 آمپر ، گاز صنعتی 25 جی ، آب شهری کف بتن دیوار سیمان
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4954 اجاره رفت

580 متر سوله در بکه شهریار 260 متر سالن به ارتفاع 11 متر انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 4944 اجاره رفت

580 متر زمین در بکه شهریار 260 متر سالن به ارتفاع 9 متر انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز شهری و اتاق دفتری و کارگری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 4882 اجاره رفت

2000 متر زمین چهار دیواری در شهریار بکه یک اتاق سرایداری آب ، برق و گاز یه سالن 500 متری به ارتفاع 5 متر برق 3 فاز 25 آمپر بدون گاز ، کف سالن بتن چاه آب مناسب برای بلوک سازی ، انبار ، تولیدی سوله فوق نیمه بهداشتی میباشد
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 3601 فروخته شد

2500 متر زمین 800 متر سوله به ارتفاع 9 متر 50 متر اداری 280 متر سوله به ارتفاع 4 متر امکانات : آب و برق سه فاز 50 آمپر اتاق اداری و نگهبانی اجاره برای کارخانه
قیمت: 12,000,000,000 تومان
ودیعه: 100,000,000 تومان - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 467 اجاره رفت

600 متر سوله دارای برق 3 فاز 25 آمپر لوله کشی

کد: 228 اجاره رفت

1500 متر کارخانه 600 متر سالن ، برق 150 آمپر دارای جواز تولیدی ، آب تانکر 6 تنی
ودیعه: 15,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 82 اجاره رفت

300 متر زمین دارای 220 متر سوله به ارتفاع 4/5 متر دارای 12 متر دفتر ، دارای آب شهری و گاز شهری دارای 2 خط تلفن و برق 25 آمپر 3 فاز
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 2,000,000 تومان

کد: 315 اجاره رفت

200 متر سالن ، 500 متر محوطه ، 30 متر کارگری ، دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 1,000,000 تومان

صفحه 1 از 1