کد: 1025 اجاره رفت

200 متر سالن به ارتفاع 5 متر برق تک فاز 25 آمپر آب لوله کشی و گاز سرویس بهداشتی ، اتاق کارگری
ودیعه: 5,000,000 - اجاره: 1,100,000 تومان

کد: 93 اجاره رفت

1400 متر محوطه 700 متر خرپا به ارتفاع 6 متر ،برق سه فاز 25 آمپر ، گاز G40 ، و آب شهری می باشد
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 142 اجاره رفت

80 متر مسقف به ارتفاع 4/5 متر سرویس بهداشتی ، دفتری ، برق و آب
ودیعه: 5,000,000 - اجاره: 300,000 تومان

صفحه 1 از 1