کد: 3553 اجاره رفت

2000 متر زمین 500 متر سوله به ارتفاع 9 متر استاندارد امکانات : آب شور، برق سه فاز 120 آمپر ، گاز و تلفن دو عدد اتاق دفتری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 2903 اجاره رفت

500 متر زمین 100 متر سوله 150 متر اداری امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 2902 اجاره رفت

500 متر زمین 250 متر سوله به ارتفاع 5 متر امکانات : آب ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1