کد: 4745 اجاره رفت

250 متر سالن مرغداری تمامی تجهیزات نو و کامل 750 راس مرغ محلی تخمگزار گلپایگان قابلیت افزایش تا 1000 راس فروش تمام تجهیزات و مرغ ها با قیمت 150 میلیون اجاره نیز داده میشود
ودیعه: 5,000,000 - اجاره: 2,000,000 تومان

صفحه 1 از 1