کد: 4886 اجاره رفت

3000 متر زمین چهاردیواری جهت انبار موزایک ، سیمان و آهن آلات
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 4890 اجاره رفت

300 متر زمین چهار دیواری به ارتفاع 3 متر درب بزرگ تریلی رو 60 متر اتاق نگهبانی انشعابات گاز و برق سه فاز 400 آمپر (آب ندارد) زمین مذکور در شهریار سعیدآباد قرار دارد
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 4322 اجاره رفت

600 متر زمین چهاردیواری دیوار ها به ارتفاع 4/5 متر انشعابات منبع آب ، برق و تلفن قانونی

کد: 4294 اجاره رفت

2000 متر زمین صنعتی به صورت چهاردیواری 25 متر اتاق سرایداری انشعابات آب ، برق سه فاز 32 آمپر استخر جهت ذخیره آب مناسب برای بلوک زنی و پرورش اسب
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1