کد: 2431 اجاره رفت

300 متر زمین 160 متر سالن به ارتفاع 3/70 امکانات : آب ، برق تک فاز 32 آمپر 15 متر اداری ، 15 متر سرایداری
ودیعه: 22,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

صفحه 1 از 1