کد: 4363 اجاره رفت

700 متر سوله به ارتفاع 6 متر 400 متر محوطه 70 متر اتاق اداری انشعابات آب ، برق سه فاز 250 آمپر و گاز 100 G کف بتن شده و دیوارها سیمان سفید
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 27,000,000 تومان

صفحه 1 از 1