فروخته شد

1400 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت شش دانگ تک برگ
تماس

  • ملارد ، لم آباد
  • کد: 3030 365
صفحه 1 از 1