500 متر باغچه 70 نوع درخت میوه سهمیه آب از کانال محمدیه و لوله کشی و شیر داخل زمین ، گود برداری استخر انجام شده ،فاصله تا آسفالت 100 متر قولنامه ای و وکالت محضری از سند تک برگ
قیمت: 400,000,000 تومان

 • شهریار ، حصار مهتر
 • کد: 4471 225

300 متر باغچه چهاردیواری نهال کاری شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 180,000,000 تومان

 • شهریار ، حصار مهتر
 • کد: 3769 259

3000 متر زمین نهال کاری شده قواره ملک دو بر انشعابات در موقعیت ملک نزدیک بافت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ قطعات 300 و 350 متری نیز بفروش می رسد
تماس قیمت: 2,100,000,000 تومان

 • شهریار ، حصار مهتر
 • کد: 3731 184

قطعات 300 ، 426 و 700 متری نهال کاری شده انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر دارای مجوز گلخانه
تماس قیمت: 490,000,000 تومان

 • شهریار ، حصار مهتر
 • کد: 3729 305

250 متر زمین 200 متر کارگاه امکانات آب ، برق و گاز تولید مواد غذایی دارای مجوز بهداشت مجهز به تمام دستگاه تولید فلافل
تماس
ودیعه: 250,000,000 تومان - اجاره: 6,000,000 تومان

 • شهریار ، حصار مهتر
 • کد: 3650 177

450 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
تماس قیمت: 292,500,000 تومان

 • شهریار ، حصار مهتر
 • کد: 3485 277

1000 متر باغ چهاردیواری شده با درختان مثمر دارای سهمیه آب کشاورزی و برق داخل مجموعه و نگهبان 24 ساعته وکالت از سند مادر
تماس قیمت: 500,000,000 تومان

 • شهریار ، حصار مهتر
 • کد: 3435 230
صفحه 1 از 1