450 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
قیمت: 292,500,000 تومان

  • شهریار ، حصار مهتر
  • کد: 3485 باغ و باغچه

1000 متر باغ چهاردیواری شده با درختان مثمر دارای سهمیه آب کشاورزی و برق داخل مجموعه و نگهبان 24 ساعته وکالت از سند مادر
قیمت: 500,000,000 تومان

  • شهریار ، حصار مهتر
  • کد: 3435 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1