5500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 40 ساله 100 متر بر ملک سند مالکیت تک برگ شش دانگ
تماس قیمت: 24,800,000,000 تومان

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 4348 130
صفحه 1 از 1