کد: 4638 فروخته شد

۵۰۰ متر زمین چهاردیواری فوری فروشی
قیمت: 500,000,000 تومان

کد: 3154 فروخته شد

1000 متر زمین 4 دیواری شده آب ، برق و گاز مصرفی
قیمت: 200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1