80 متر واحد تجاری طبقه ی چهارم امکانات آب ، برق ، گاز و تلفن آسانسور پارکینگ قابلیت تبدیل رهن به اجاره

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 3354 تجاری
صفحه 1 از 1