کد آگهی: 903
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 216
قیمت: 1,628,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 7400
نام مالک: تبریزی
موبایل: 09123704294

7400 متر زمین سهمیه آب کشاورزی هفته ای 6 ساعت