کد آگهی: 2112
تاریخ ثبت: 1398/06/10
تعداد بازدید: 39
قیمت: 379,500,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 690
مشاور: محمد حسینی
موبایل: 09360634022
تلفن ثابت: 02191026554

690 متر زمین دیوارکشی شده ، 42 متر بر امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک کاربری زمین صنعتی