کد آگهی: 1700
تاریخ ثبت: 1398/06/31
تعداد بازدید: 166
قابلیت معاوضه: ندارد
قیمت: 812,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 5800
مشاور: مجید رمضانی
موبایل: 09121930196
تلفن ثابت: 02191026554

دو قطعه زمین 2400 و 3400 متر جمعا 5800 متر زمین هرکدام با سند شش دانگ