کد آگهی: 991
تاریخ ثبت: 1397/12/13
تعداد بازدید: 66
قیمت: 5,000,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: مرغداری
مساحت: 20000
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

2 هکتار مرغداری مرغ مادر فول مکانیزه سه سال غیر فعال